Uvjeti korištenja

Uvjeti posredovanja pri zakupu Internet domena i udomljavanju Internet stranica

 

Članak 1.

Atol IT kao pružatelj usluge udomljavanja (hosting) Internet stranica i posredovanje pri najmu domena obvezuje se korisniku pružati izabranu uslugu prema specifikacijama i cijenama dostavljenim u zatraženoj ponudi.

 

Članak 2.

Atol IT ima pravo suspendirati ili otkazati uslugu iz Članka 1 ukoliko korisnik krši sljedeće uvjete korištenja:

 • sve radnje protivne zakonima Republike Hrvatske,
 • pokušaj da se napravi šteta vlastitom hostingu ili hostingu drugog korisnika što je strogo zabranjeno,
 • svako prekomjerno i neovlašteno iskorištavanje resursa na serveru koji nisu predviđeni i dogovoreni prema ponudi i računu,
 • slanje reklamnog neželjenog e-maila (SPAM),
 • slanje tzv. lanac pisama (chain letter),
 • koristiti usluge hostinga za DOS napade.

Članak 3.

Sadržaj korisnikovih Internet stranica ne smije sadržavati:

 • sve elemente protivne zakonima Republike Hrvatske,
 • elemente rasne, spolne i seksualne diskriminacije,
 • posjedovati “hacking/cracking” programe, skripte i/ili slične sadržaje,
 • sadržavati maliciozni kod kojim je sadržaj stranice inficiran zbog nestručnog ili neredovitog održavanja CMS-a (npr. Joomla, Word press itd.),
 • posjedovati viruse i sadržaj vezan uz prodaju piratskog software-a ili materijala,
 • sadržavati bilo kakve pornografske materijale ili linkove kao i upute na iste.

Članak 5.

Za registraciju i korištenje domena plaća se naknada prema cijeni dostavljenoj u zatraženoj ponudi.

Sve obavijesti vezane uz registraciju, transfer, produženje, brisanje, suspenziju ili plaćanje domene slat ćemo prije isteka na email adresu koju je korisnik koristio ili dao prilikom zakupa usluge hostinga ili domene.

Domena se neće registrirati dok korisnik koji plaća naknadu ne uplati naknadu za njenu registraciju.

Uvjeti registracije i korištenja .hr domene možete pročitati na http://www.dns.hr/o-domenama .

Članak 6.

Korisnik je odgovoran za sadržaj objavljen na zakupljenoj domeni i sve radnje na iznajmljenom hostingu.

U slučaju kršenja odredbi ovog pravilnika, Atol IT ima pravo suspendirati ili otkazati usluge!

Pretraga domena

Naziv domene :
Pretraži sve domene
.com
.net
.info .org .biz .eu

Hosting plan

Cpanel demo

Uvjeti korištenja